ราง wireway มีกี่ประเภท ใช้งานต่างกันอย่างไร

ราง wireway

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญในการเดินสายไฟฟ้าก็คือ ราง wireway โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้สายไฟในจำนวนที่มาก การใช้รางจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งรางที่ใช้ในการเดินสายหรือรางวายเวย์นั้น จะมีอยู่หลายประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะหน้างานว่าเป็นการใช้งานแบบไหน เพื่อให้เราเข้าใจเกี่ยวกับรางวายเวย์มากยิ่งขึ้น เราจะมาดูว่ารางชนิดมีกี่แบบ หากจำเป็นต้องใช้งานจะได้เลือกใช้ให้เหมาะสม 

ประเภทของ ราง wireway 

1.รางแลดเดอร์ หรือรางบันได 

ลักษณะของรางจะคล้ายกับบันได คือจะมีขั้น เป็นรางที่ไม่มีฝาปิดด้านบน แต่จะปล่อยโล่งทั้งส่วนบนและล่าง เหมาะกับกาเดินสายไฟขนาดใหญ่ในโรงงาน ใช้งานได้กับทุกสภาพแวดล้อม เพราะเป็นรางที่มีการชุบสังกะสี 

2.รางเคเบิลแบบมีช่องระบายอากาศ ชนิดเบา 

เป็นรางที่ทำด้านแผ่นโลหะบาง แต่ผ่านการชุบมาสังกะสี การใช้งานของรางประเภทนี้สามารถใช้งานได้หลากหลาย ทั้งสายไฟที่มีขนาดเล็ก หรือสายไฟขนาดใหญ่ รวมถึงสายสัญญาณด้วย  

3.รางเคเบิลแบบมีช่องอากาศ ชนิดหนัก 

ลักษณะของรางและกระบวนการผลิตจะเหมือนกับรางเคเบิลแบบเบา เพียงแต่รางเคเบิลชนิดหนัก เหมาะกับงานที่ใหญ่กว่า เพราะรางมีความแข็งแรงกว่า 

4.รางวายเวย์ 

เป็นรางที่มีฝาปิดด้านบน แลละด้านข้างของรางมีลักษณะทึบ รางประเภทนี้เหมาะกับการเดินในที่โล่งเท่านั้น เพราะว่าการซ่อมบำรุงจะทำได้ยาก หากติดตั้งในที่ทึบ เนื่องจากมองเห็นจุดที่เสียหายได้ยากกว่ารางที่มีการเปิดโล่ง และการติดตั้งจะมีขั้นตอนที่มากกว่า โดยวิธีติดตั้งที่เหมาะสมก็คือ ต้องมีจุดยึดทุกๆ 1.5 เมตร เพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับราง 

สำหรับขั้นตอนการผลิต ราง wireway จะมีอยู่สองวิธีก็คือ การเคลือบด้วยอลูซิงค์ และเคลือบด้วยอีพ็อกซี่ รางประเภทนี้เหมาะกับการเดินสายไฟขนาดเล็กเป็นหลัก อย่างเช่นสายสัญญาณในอาคาร หรือในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่เหมาะกับการเดินสายไฟฟ้าแรงสูง 

ข้อกำหนดในการใช้ราง wireway 

  • ห้ามติดตั้งในที่โล่ง เพราะเป็นรางที่ไม่สามารถกันน้ำได้ จึงไม่เหมาะกับการใช้งานในที่โล่ง หากมีความจำเป็นต้องใช้ ควรเลือกเป็นรางชนิดที่มีการกันน้ำได้เท่านั้น จึงจะไม่เป็นอันตรายกับราง 
  • ให้ใช้เป็นรางต่อลงดิน ตามข้อกำหนดของทาง วสท. รางชนิดนี้เหมาะกับการเดินบนพื้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อเป็นรางต่อลงดินได้ 
  • สร้างจุดยึดตามคำแนะนำ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับราง ควรสร้างจุดยึดรางเอาไว้ทุกๆ 1.5 เมตร และบริเวณส่วนที่เป็นทางผ่านประตู หรือว่าจุดตัด ไม่ควรเดินรางเด็ดขาด 
  • จำนวนสายต้องไม่เกิน จำนวนสายที่เหมาะกับการเดินสายไฟในรางวายเวย์ ไม่ควรจะเกิน 30 เส้น โดยนับเฉพาะสายที่มีกระแสไฟวิ่งผ่านเท่านั้น หากเป็นสายสัญญาณสามารถทำได้ 

ทั้งหมดนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน ราง wireway ที่สำคัญ จะเห็นว่าข้อกำหนดของการใช้งานรางวายเวย์ จะมากกว่ารางชนิดอื่น ดังนั้นในการใช้งานที่ดี ผู้ใช้ควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับรางประเภทนี้ก่อน หรือถ้าจะให้ดีที่สุด ควรปรึกษากับช่างที่มีความชำนาญก่อน เพื่อที่จะได้เลือกใช้รางและติดตั้งให้ถูกต้อง 

Related Post